Steroidreceptorer (Steroid Receptors)

Steroidreceptorer

Proteiner som vanligtvis finns i cytoplasma eller kärnan som specifikt binder steroidhormoner och utlöser förändringar som påverkar cellernas beteende. Steroidreceptor-steroidhormonkomplexet reglerar transkriptionen av specifika gener.

Förklaring på engelska

Proteins found usually in the cytoplasm or nucleus that specifically bind steroid hormones and trigger changes influencing the behavior of cells. The steroid receptor-steroid hormone complex regulates the transcription of specific genes.

Synonym, svenska: Kortikosteroidreceptorer; Receptor, steroid; Receptor, kortikosteroid

Synonym, engelska: Receptors, Steroids; Steroids Receptors; Steroid Receptors; Steroid Receptor; Receptor, Steroid; Receptors, Corticosteroid; Corticosteroid Receptor; Receptor, Corticosteroid; Corticosteroid Receptors

Svensk term Steroidreceptorer
Synonym på svenska Kortikosteroidreceptorer; Receptor, steroid; Receptor, kortikosteroid
Synonym på engelska Receptors, Steroids; Steroids Receptors; Steroid Receptors; Steroid Receptor; Receptor, Steroid; Receptors, Corticosteroid; Corticosteroid Receptor; Receptor, Corticosteroid; Corticosteroid Receptors
Engelsk term Steroid Receptors
MESH ID D011987

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.