Steroler (Sterols)

Steroler

Steroider med en hydroxylgrupp vid C-3 och det mesta av skelett av kolestan. Ytterligare kolatomer kan vara närvarande i sidokedjan. (IUPAC Steroid Nomenklatur, 1987)

Förklaring på engelska

Steroids with a hydroxyl group at C-3 and most of the skeleton of cholestane. Additional carbon atoms may be present in the side chain. (IUPAC Steroid Nomenclature, 1987)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sterol

Svensk term Steroler
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sterol
Engelsk term Sterols
MESH ID D013261

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.