Steryl-sulfatas (Steryl-Sulfatase)

Steryl-sulfatas

Ett arylsulfatas med hög specificitet mot sulfaterade steroider. Defekter i detta enzym är orsaken till ICHTHYOSIS, X-LINKED.

Förklaring på engelska

An arylsulfatase with high specificity towards sulfated steroids. Defects in this enzyme are the cause of ICHTHYOSIS, X-LINKED.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Steryl Sulfatase; Arylsulfatase C; Arylsulphatase C; Cholesterol Sulfatase; Sulfatase, Cholesterol; Cholesterol Sulfate Sulfatase; Sulfatase, Cholesterol Sulfate; Sulfate Sulfatase, Cholesterol; Dehydroepiandrosterone Sulfate Sulfatase; Sulfatase, Dehydroepiandrosterone Sulfate; Sulfate Sulfatase, Dehydroepiandrosterone; DHEA Sulfatase; Sulfatase, DHEA; Estrone Sulfate Sulfatase; Sulfatase, Estrone Sulfate; Sulfate Sulfatase, Estrone; Estrone Sulfate Sulfohydrolase; Sulfate Sulfohydrolase, Estrone; Sulfohydrolase, Estrone Sulfate; Steroid Sulfatase; Sulfatase, Steroid; Steroid Sulfohydrolase; Sulfohydrolase, Steroid; Steroid Sulphatase; Sulphatase, Steroid; Sterol Sulfatase; Sulfatase, Sterol; Sterylsulfatase; 3 Beta-Hydroxysteroid Sulfate Sulfatase; 3 Beta Hydroxysteroid Sulfate Sulfatase

Svensk term Steryl-sulfatas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Steryl Sulfatase; Arylsulfatase C; Arylsulphatase C; Cholesterol Sulfatase; Sulfatase, Cholesterol; Cholesterol Sulfate Sulfatase; Sulfatase, Cholesterol Sulfate; Sulfate Sulfatase, Cholesterol; Dehydroepiandrosterone Sulfate Sulfatase; Sulfatase, Dehydroepiandrosterone Sulfate; Sulfate Sulfatase, Dehydroepiandrosterone; DHEA Sulfatase; Sulfatase, DHEA; Estrone Sulfate Sulfatase; Sulfatase, Estrone Sulfate; Sulfate Sulfatase, Estrone; Estrone Sulfate Sulfohydrolase; Sulfate Sulfohydrolase, Estrone; Sulfohydrolase, Estrone Sulfate; Steroid Sulfatase; Sulfatase, Steroid; Steroid Sulfohydrolase; Sulfohydrolase, Steroid; Steroid Sulphatase; Sulphatase, Steroid; Sterol Sulfatase; Sulfatase, Sterol; Sterylsulfatase; 3 Beta-Hydroxysteroid Sulfate Sulfatase; 3 Beta Hydroxysteroid Sulfate Sulfatase
Engelsk term Steryl-Sulfatase
MESH ID D043266

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.