Stetoskop (Stethoscopes)

Stetoskop

Instrument avsedda att upptäcka och studera ljud som produceras av hjärta, lungorna, eller andra delar av kroppen. (från UMDNS, 1999)

Förklaring på engelska

Instruments intended to detect and study sound produced by the heart, lungs, or other parts of the body. (from UMDNS, 1999)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stethoscope

Svensk term Stetoskop
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stethoscope
Engelsk term Stethoscopes
MESH ID D019023

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.