Stevens-Johnsons syndrom (Stevens-Johnson Syndrome)

Stevens-Johnsons syndrom

Ovanliga hudutslag som kännetecknas av omfattande keratinocytapoptos och som resulterar i hudavlossning i kombination med angrepp på slemhinnorna. Tillståndet framkallas ofta av läkemedelsanvändning (t.ex. antibiotika och antikonvulsiva medel) eller har att göra med mykoplasmapneumoni. Det anses hänga samman med toxisk epidermal nekrolys.

Förklaring på engelska

Rare cutaneous eruption characterized by extensive KERATINOCYTE apoptosis resulting in skin detachment with mucosal involvement. It is often provoked by the use of drugs (e.g., antibiotics and anticonvulsants) or associated with PNEUMONIA, MYCOPLASMA. It is considered a continuum of Toxic Epidermal Necrolysis.

Synonym, svenska: Toxisk epidermal nekrolys; Läkemedelsinducerad Stevens-Johnsons syndrom; Lyells syndrom

Synonym, engelska: Stevens Johnson Syndrome; Stevens-Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis Spectrum; Stevens Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis Spectrum; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens-Johnson Syndrome Spectrum; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens Johnson Syndrome; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens Johnson Syndrome Spectrum; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens-Johnson Syndrome; Stevens Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis; Stevens-Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis; Mycoplasma-Induced Stevens-Johnson Syndrome; Mycoplasma Induced Stevens Johnson Syndrome; Stevens-Johnson Syndrome, Mycoplasma-Induced; Syndrome, Mycoplasma-Induced Stevens-Johnson; Mycoplasma-Induced Stevens Johnson Syndrome; Drug-Induced Stevens Johnson Syndrome; Drug Induced Stevens Johnson Syndrome; Drug-Induced Stevens-Johnson Syndrome; Drug-Induced Stevens-Johnson Syndromes; Stevens-Johnson Syndrome, Drug-Induced; Stevens-Johnson Syndromes, Drug-Induced; Epidermal Necrolysis, Toxic; Epidermal Necrolyses, Toxic; Necrolyses, Toxic Epidermal; Necrolysis, Toxic Epidermal; Toxic Epidermal Necrolyses; Toxic Epidermal Necrolysis; Scalded Skin Syndrome, Nonstaphylococcal; Lyell’s Syndrome; Lyell Syndrome; Lyell’s Syndromes; Syndrome, Lyell’s; Syndromes, Lyell’s; Nonstaphylococcal Scalded Skin Syndrome

Svensk term Stevens-Johnsons syndrom
Synonym på svenska Toxisk epidermal nekrolys; Läkemedelsinducerad Stevens-Johnsons syndrom; Lyells syndrom
Synonym på engelska Stevens Johnson Syndrome; Stevens-Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis Spectrum; Stevens Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis Spectrum; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens-Johnson Syndrome Spectrum; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens Johnson Syndrome; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens Johnson Syndrome Spectrum; Toxic Epidermal Necrolysis Stevens-Johnson Syndrome; Stevens Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis; Stevens-Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis; Mycoplasma-Induced Stevens-Johnson Syndrome; Mycoplasma Induced Stevens Johnson Syndrome; Stevens-Johnson Syndrome, Mycoplasma-Induced; Syndrome, Mycoplasma-Induced Stevens-Johnson; Mycoplasma-Induced Stevens Johnson Syndrome; Drug-Induced Stevens Johnson Syndrome; Drug Induced Stevens Johnson Syndrome; Drug-Induced Stevens-Johnson Syndrome; Drug-Induced Stevens-Johnson Syndromes; Stevens-Johnson Syndrome, Drug-Induced; Stevens-Johnson Syndromes, Drug-Induced; Epidermal Necrolysis, Toxic; Epidermal Necrolyses, Toxic; Necrolyses, Toxic Epidermal; Necrolysis, Toxic Epidermal; Toxic Epidermal Necrolyses; Toxic Epidermal Necrolysis; Scalded Skin Syndrome, Nonstaphylococcal; Lyell’s Syndrome; Lyell Syndrome; Lyell’s Syndromes; Syndrome, Lyell’s; Syndromes, Lyell’s; Nonstaphylococcal Scalded Skin Syndrome
Engelsk term Stevens-Johnson Syndrome
MESH ID D013262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.