Stigbygel (Stapes)

Stigbygel

Ett av de tre hörselbenen i mellanörat. Det överför ljudvibrationer från städet till innerörat.

Förklaring på engelska

One of the three ossicles of the middle ear. It transmits sound vibrations from the INCUS to the internal ear (Ear, Internal see LABYRINTH).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Stigbygel
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Stapes
MESH ID D013199

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.