Stilbamidiner (Stilbamidines)

Stilbamidiner

STILBENES med AMIDINER bifogade.

Förklaring på engelska

STILBENES with AMIDINES attached.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Stilbamidiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Stilbamidines
MESH ID D013266

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.