Stilbener (Stilbenes)

Stilbener

Organiska föreningar som innehåller 1,2-difenyletylen som en funktionell grupp.

Förklaring på engelska

Organic compounds that contain 1,2-diphenylethylene as a functional group.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stilbene Derivative; Derivative, Stilbene; Stilbene Derivatives; Derivatives, Stilbene; Stilbene; Stilbenoids; Stilbenoid

Svensk term Stilbener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stilbene Derivative; Derivative, Stilbene; Stilbene Derivatives; Derivatives, Stilbene; Stilbene; Stilbenoids; Stilbenoid
Engelsk term Stilbenes
MESH ID D013267

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.