Stödboende (Assisted Living Facilities)

Stödboende

Ett bostäder- och hälsovårdsalternativ som kombinerar självständighet med personlig vård. Det ger en kombination av bostäder, personliga stödtjänster och hälsovård utformad för att tillgodose behoven, både schemalagda och oplanerade, av dem som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet. (www.alfa.org)

Förklaring på engelska

A housing and health care alternative combining independence with personal care. It provides a combination of housing, personalized supportive services and health care designed to meet the needs, both scheduled and unscheduled, of those who need help with activities of daily living. (www.alfa.org)

Synonym, svenska: Assisterat boende

Synonym, engelska: Assisted Living Facility; Facilities, Assisted Living; Facility, Assisted Living

Svensk term Stödboende
Synonym på svenska Assisterat boende
Synonym på engelska Assisted Living Facility; Facilities, Assisted Living; Facility, Assisted Living
Engelsk term Assisted Living Facilities
MESH ID D040561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.