Stödskenor (Splints)

Stödskenor

Fasta eller rörliga anordningar som används för att säkra positionen på en förskjuten eller rörlig del, eller för att stadga och skydda en skadad del.

Förklaring på engelska

Rigid or flexible appliances that are used to maintain a displaced or movable part in position, or to maintain the position of and protect an injured part.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Splint; Static Splints; Splint, Static; Splints, Static; Static Orthoses; Static Orthose; Static Splinting; Splinting, Static; Static Splint; Dynamic Splints; Splint, Dynamic; Splints, Dynamic; Dynamic Orthoses; Dynamic Splint; Dynamic Splinting; Dynamic Splintings; Splinting, Dynamic

Svensk term Stödskenor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Splint; Static Splints; Splint, Static; Splints, Static; Static Orthoses; Static Orthose; Static Splinting; Splinting, Static; Static Splint; Dynamic Splints; Splint, Dynamic; Splints, Dynamic; Dynamic Orthoses; Dynamic Splint; Dynamic Splinting; Dynamic Splintings; Splinting, Dynamic
Engelsk term Splints
MESH ID D013165

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.