Stokastiska processer (Stochastic Processes)

Stokastiska processer

Processer som innehåller något element av slumpmässighet, används särskilt för att hänvisa till en tidsserie av slumpmässiga variabler.

Förklaring på engelska

Processes that incorporate some element of randomness, used particularly to refer to a time series of random variables.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Process, Stochastic; Processes, Stochastic; Stochastic Process

Svensk term Stokastiska processer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Process, Stochastic; Processes, Stochastic; Stochastic Process
Engelsk term Stochastic Processes
MESH ID D013269

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.