Stöldsyndrom, arteria subclavia (Subclavian Steal Syndrome)

Stöldsyndrom, arteria subclavia

En kliniskt signifikant minskning av blodtillförseln till hjärnstammen och CEREBELLUM (dvs VERTEBROBASILAR INSUFFICIENS) till följd av reversering av blodflödet genom VERTEBRALARTÄREN från ocklusion eller stenos i den proximala subklaviska eller brakiocefaliska artären. Vanliga symtom inkluderar VERTIGO; SYNKOPE; och INTERMITTENT CLAUDICATION av den involverade övre extremitet. Subclavia stjäla kan också förekomma hos asymptomatiska individer. (Från J Cardiovasc Surg 1994; 35 (1) :11-4; Acta Neurol Scand 1994; 90 (3) :174-8)

Förklaring på engelska

A clinically significant reduction in blood supply to the BRAIN STEM and CEREBELLUM (i.e., VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY) resulting from reversal of blood flow through the VERTEBRAL ARTERY from occlusion or stenosis of the proximal subclavian or brachiocephalic artery. Common symptoms include VERTIGO; SYNCOPE; and INTERMITTENT CLAUDICATION of the involved upper extremity. Subclavian steal may also occur in asymptomatic individuals. (From J Cardiovasc Surg 1994;35(1):11-4; Acta Neurol Scand 1994;90(3):174-8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Steal Syndrome, Subclavian; Steal Syndromes, Subclavian; Subclavian Steal Syndromes; Brachial-Basilar Insufficiency Syndrome; Brachial Basilar Insufficiency Syndrome; Brachial-Basilar Insufficiency Syndromes; Insufficiency Syndrome, Brachial-Basilar; Insufficiency Syndromes, Brachial-Basilar; Syndrome, Brachial-Basilar Insufficiency; Syndromes, Brachial-Basilar Insufficiency; Subclavian Artery Stenosis; Artery Stenoses, Subclavian; Artery Stenosis, Subclavian; Stenoses, Subclavian Artery; Stenosis, Subclavian Artery; Subclavian Artery Stenoses; Basilar Steal Syndrome; Basilar Steal Syndromes; Steal Syndrome, Basilar; Steal Syndromes, Basilar; Subclavian-Carotid Artery Steal Syndrome; Subclavian Carotid Artery Steal Syndrome; Subclavian Steal; Steal, Subclavian; Subclavian Steal Phenomenon; Phenomenon, Subclavian Steal; Steal Phenomenon, Subclavian

Svensk term Stöldsyndrom, arteria subclavia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Steal Syndrome, Subclavian; Steal Syndromes, Subclavian; Subclavian Steal Syndromes; Brachial-Basilar Insufficiency Syndrome; Brachial Basilar Insufficiency Syndrome; Brachial-Basilar Insufficiency Syndromes; Insufficiency Syndrome, Brachial-Basilar; Insufficiency Syndromes, Brachial-Basilar; Syndrome, Brachial-Basilar Insufficiency; Syndromes, Brachial-Basilar Insufficiency; Subclavian Artery Stenosis; Artery Stenoses, Subclavian; Artery Stenosis, Subclavian; Stenoses, Subclavian Artery; Stenosis, Subclavian Artery; Subclavian Artery Stenoses; Basilar Steal Syndrome; Basilar Steal Syndromes; Steal Syndrome, Basilar; Steal Syndromes, Basilar; Subclavian-Carotid Artery Steal Syndrome; Subclavian Carotid Artery Steal Syndrome; Subclavian Steal; Steal, Subclavian; Subclavian Steal Phenomenon; Phenomenon, Subclavian Steal; Steal Phenomenon, Subclavian
Engelsk term Subclavian Steal Syndrome
MESH ID D013349

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.