Stolpiller (Suppositories)

Stolpiller

Medicinska beredningsformer som är utformade för att införas i rektal, vaginal, eller urinrörsöppning av kroppen för absorption. I allmänhet förpackas de aktiva ingredienserna i beredningsformer innehållande fettbaser såsom kakaosmör, hydrerad olja eller glycerogelatin som är fasta vid rumstemperatur men smälter eller upplöses vid kroppstemperatur.

Förklaring på engelska

Medicated dosage forms that are designed to be inserted into the rectal, vaginal, or urethral orifice of the body for absorption. Generally, the active ingredients are packaged in dosage forms containing fatty bases such as cocoa butter, hydrogenated oil, or glycerogelatin that are solid at room temperature but melt or dissolve at body temperature.

Synonym, svenska: Suppositorier; Rektala stolpiller; Vaginala stolpiller

Synonym, engelska: Vaginal Suppositories; Suppositories, Vaginal; Vaginal Suppository; Suppository, Vaginal; Rectal Suppositories; Suppositories, Rectal

Svensk term Stolpiller
Synonym på svenska Suppositorier; Rektala stolpiller; Vaginala stolpiller
Synonym på engelska Vaginal Suppositories; Suppositories, Vaginal; Vaginal Suppository; Suppository, Vaginal; Rectal Suppositories; Suppositories, Rectal
Engelsk term Suppositories
MESH ID D013488

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.