Storleksuppfattning (Size Perception)

Storleksuppfattning

Den sensoriska tolkningen av objektens dimensioner.

Förklaring på engelska

The sensory interpretation of the dimensions of objects.

Synonym, svenska: Storleksperception

Synonym, engelska: Perception, Size; Perceptions, Size; Size Perceptions

Svensk term Storleksuppfattning
Synonym på svenska Storleksperception
Synonym på engelska Perception, Size; Perceptions, Size; Size Perceptions
Engelsk term Size Perception
MESH ID D012858

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.