Sträckreflex (Stretch Reflex)

Sträckreflex

Reflexkontraktion av en muskel som svar på sträckning, vilket stimulerar muskelproprioceptorer.

Förklaring på engelska

Reflex contraction of a muscle in response to stretching, which stimulates muscle proprioceptors.

Synonym, svenska: Reflex, sträck; Senreflex

Synonym, engelska: Stretch Reflex; Reflex, Tendon; Tendon Reflex

Svensk term Sträckreflex
Synonym på svenska Reflex, sträck; Senreflex
Synonym på engelska Stretch Reflex; Reflex, Tendon; Tendon Reflex
Engelsk term Stretch Reflex
MESH ID D012026

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.