Stråldos (Radiation Dosage)

Stråldos

Mängden radioaktiv strålning som deponeras i ett visst material, såsom växt- eller djurvävnader. Inom strålbehandling uttrycks stråldosen i gray (Gy). När det gäller strålning och hälsa uttrycks dosen efter absorberad dos (Gy) och kvalitetsfaktor (en funktion i linjär energiöverföring), kallas ekvivalent stråldos och uttrycks i sievert (Sv).

Förklaring på engelska

The amount of radiation energy that is deposited in a unit mass of material, such as tissues of plants or animal. In RADIOTHERAPY, radiation dosage is expressed in gray units (Gy). In RADIOLOGIC HEALTH, the dosage is expressed by the product of absorbed dose (Gy) and quality factor (a function of linear energy transfer), and is called radiation dose equivalent in sievert units (Sv).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dosages, Radiation; Radiation Dosages; Dosage, Radiation; Sievert Units; Units, Sievert; Sv Radiation Dose Equivalent; Gray Units; Units, Gray; Gy Radiation

Svensk term Stråldos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dosages, Radiation; Radiation Dosages; Dosage, Radiation; Sievert Units; Units, Sievert; Sv Radiation Dose Equivalent; Gray Units; Units, Gray; Gy Radiation
Engelsk term Radiation Dosage
MESH ID D011829

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.