Strålning (Radiation)

Strålning

Emission eller förökning av akustiska vågor (LJUD), ELEKTROMAGNETISKA ENERGIvågor (såsom LJUS; RADIOVÅGOR; GAMMASTRÅLAR; eller röntgenstrålar), eller en ström av subatomära partiklar (såsom ELEKTRONER; NEUTRONER; PROTONER; eller ALFA-PARTIKLAR).

Förklaring på engelska

Emission or propagation of acoustic waves (SOUND), ELECTROMAGNETIC ENERGY waves (such as LIGHT; RADIO WAVES; GAMMA RAYS; or X-RAYS), or a stream of subatomic particles (such as ELECTRONS; NEUTRONS; PROTONS; or ALPHA PARTICLES).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radiations

Svensk term Strålning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radiations
Engelsk term Radiation
MESH ID D011827

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.