Strålningschimär (Radiation Chimera)

Strålningschimär

En organism vars kropp innehåller cellpopulationer av olika genotyper som ett resultat av transplantation av donatorceller efter tillräcklig joniserande strålning för att förstöra den mogna mottagarens celler som annars skulle avvisa donatorcellerna.

Förklaring på engelska

An organism whose body contains cell populations of different genotypes as a result of the TRANSPLANTATION of donor cells after sufficient ionizing radiation to destroy the mature recipient’s cells which would otherwise reject the donor cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chimera, Radiation; Chimeras, Radiation; Radiation Chimeras

Svensk term Strålningschimär
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chimera, Radiation; Chimeras, Radiation; Radiation Chimeras
Engelsk term Radiation Chimera
MESH ID D011828

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.