Strålningseffekter (Radiation Effects)

Strålningseffekter

Effekterna av joniserande och icke-joniserande strålning på levande organismer, organ och vävnader, och deras beståndsdelar, och på fysiologiska processer. Det inkluderar effekten av bestrålning på livsmedel, droger och kemikalier.

Förklaring på engelska

The effects of ionizing and nonionizing radiation upon living organisms, organs and tissues, and their constituents, and upon physiologic processes. It includes the effect of irradiation on food, drugs, and chemicals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Effect, Radiation; Radiation Effect; Effects, Radiation

Svensk term Strålningseffekter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Effect, Radiation; Radiation Effect; Effects, Radiation
Engelsk term Radiation Effects
MESH ID D011830

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.