Strålningsgenetik (Radiation Genetics)

Strålningsgenetik

En underdisciplin av genetik som studerar STRÅLNINGSEFFEKTER på komponenterna och processerna för biologiskt arv.

Förklaring på engelska

A subdiscipline of genetics that studies RADIATION EFFECTS on the components and processes of biological inheritance.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Genetics, Radiation

Svensk term Strålningsgenetik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Genetics, Radiation
Engelsk term Radiation Genetics
MESH ID D011831

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.