Strålningsonkologi (Radiation Oncology)

Strålningsonkologi

En subspecialitet av medicinsk onkologi och radiologi som rör strålbehandling av cancer.

Förklaring på engelska

A subspecialty of medical oncology and radiology concerned with the radiotherapy of cancer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Oncology, Radiation; Therapeutic Radiology; Radiology, Therapeutic

Svensk term Strålningsonkologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Oncology, Radiation; Therapeutic Radiology; Radiology, Therapeutic
Engelsk term Radiation Oncology
MESH ID D018787

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.