Strålningsspridning (Radiation Scattering)

Strålningsspridning

Diversion av STRÅLNING (termisk, elektromagnetisk, eller nukleär) från dess ursprungliga väg som ett resultat av interaktioner eller kollisioner med atomer, molekyler, eller större partiklar i atmosfär eller andra medier. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 6: e ed)

Förklaring på engelska

The diversion of RADIATION (thermal, electromagnetic, or nuclear) from its original path as a result of interactions or collisions with atoms, molecules, or larger particles in the atmosphere or other media. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radiation Scattering; Radiation Scatterings; Scatterings, Radiation

Svensk term Strålningsspridning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radiation Scattering; Radiation Scatterings; Scatterings, Radiation
Engelsk term Radiation Scattering
MESH ID D012542

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.