Strålskydd (Radiation Protection)

Strålskydd

Metoder och praxis som används för att skydda mot strålning.

Förklaring på engelska

Methods and practices adopted to protect against RADIATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Protection, Radiation

Svensk term Strålskydd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Protection, Radiation
Engelsk term Radiation Protection
MESH ID D011835

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.