Strålskyddsmedel (Radiation-Protective Agents)

Strålskyddsmedel

Läkemedel som används för att skydda mot joniserande strålning. De är vanligtvis av intresse för användning i strålterapi men har beaktats för andra ändamål, t.ex. militära.

Förklaring på engelska

Drugs used to protect against ionizing radiation. They are usually of interest for use in radiation therapy but have been considered for other purposes, e.g. military.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radiation-Protective Agent; Agent, Radiation-Protective; Radiation Protective Agent; Agent, Radiation Protective; Protective Agent, Radiation; Radiation-Protective Drug; Drug, Radiation-Protective; Radiation Protective Drug; Radioprotective Agent; Agent, Radioprotective; Radioprotective Drugs; Drugs, Radioprotective; Agents, Radiation-Protective; Agents, Radiation Protective; Radiation Protectants; Protectants, Radiation; Radiation Protective Agents; Protective Agents, Radiation; Radiation-Protective Drugs; Drugs, Radiation-Protective; Radiation Protective Drugs; Radioprotective Agents; Agents, Radioprotective; Radiation Protectant; Protectant, Radiation; Radioprotective Drug; Drug, Radioprotective; Radiation-Protective Effect; Effect, Radiation-Protective; Radiation Protective Effect; Radiation-Protective Effects; Effects, Radiation-Protective; Radiation Protective Effects

Svensk term Strålskyddsmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radiation-Protective Agent; Agent, Radiation-Protective; Radiation Protective Agent; Agent, Radiation Protective; Protective Agent, Radiation; Radiation-Protective Drug; Drug, Radiation-Protective; Radiation Protective Drug; Radioprotective Agent; Agent, Radioprotective; Radioprotective Drugs; Drugs, Radioprotective; Agents, Radiation-Protective; Agents, Radiation Protective; Radiation Protectants; Protectants, Radiation; Radiation Protective Agents; Protective Agents, Radiation; Radiation-Protective Drugs; Drugs, Radiation-Protective; Radiation Protective Drugs; Radioprotective Agents; Agents, Radioprotective; Radiation Protectant; Protectant, Radiation; Radioprotective Drug; Drug, Radioprotective; Radiation-Protective Effect; Effect, Radiation-Protective; Radiation Protective Effect; Radiation-Protective Effects; Effects, Radiation-Protective; Radiation Protective Effects
Engelsk term Radiation-Protective Agents
MESH ID D011837

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.