Strejker (Employee Strikes)

Strejker

Arbetsrelaterade situationer där de anställda som grupp vägrar att Arbete tills vissa anställningsvillkor har beviljats av arbetsgivaren.

Förklaring på engelska

Work-related situations in which the employees as a group refuse to work until certain conditions of employment are granted by the employer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Strikes; Strike; Employee Strikes; Employee Strike; Strike, Employee

Svensk term Strejker
Synonym på svenska
Synonym på engelska Strikes; Strike; Employee Strikes; Employee Strike; Strike, Employee
Engelsk term Employee Strikes
MESH ID D013317

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.