Streptobacillus (Streptobacillus)

Streptobacillus

Ett släkte av gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som kräver SERUM; ASCITISK VÄTSKA; eller BLOD för tillväxt. Dess organismer bor i HALSEN; och NASOFARYNX hos vilda och laboratorieråttor och orsakar en blankett [publikationstyp] av RÅTTBITFEBER hos människan.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, facultatively anaerobic, rod-shaped bacteria that require SERUM; ASCITIC FLUID; or BLOOD for growth. Its organisms inhabit the THROAT; and NASOPHARYNX of wild and laboratory rats and cause one form of RAT-BITE FEVER in man.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Streptobacillus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Streptobacillus
MESH ID D013288

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.