Streptococcus equi (Streptococcus equi)

Streptococcus equi

En art av grampositiva, coccoidbakterier isolerade från abscesser i submaxillära körtlar och mukopurulenta utsläpp av hästens övre luftvägar. Denna organism tillhör grupp C-streptokocker med avseende på antigenrespons och är känd för att orsaka strypningar. Underarten S. zooepidemicus anses också vara en patogen av hästar.

Förklaring på engelska

A species of gram-positive, coccoid bacteria isolated from abscesses in submaxillary glands and mucopurulent discharges of the upper respiratory tract of horses. This organism belongs to Group C streptococci with regards to antigen response and is known to cause strangles. The subspecies S. zooepidemicus is also considered a pathogen of horses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Streptococcus zooepidemicus

Svensk term Streptococcus equi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Streptococcus zooepidemicus
Engelsk term Streptococcus equi
MESH ID D018502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.