Streptococcus pneumoniae (Streptococcus pneumoniae)

Streptococcus pneumoniae

En grampositiv organism som finns i övre luftvägarna, inflammatoriska exsudater och olika kroppsvätskor hos normala och/eller sjuka människa och sällan husdjur.

Förklaring på engelska

A gram-positive organism found in the upper respiratory tract, inflammatory exudates, and various body fluids of normal and/or diseased humans and, rarely, domestic animals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pneumococcus; Diplococcus pneumoniae

Svensk term Streptococcus pneumoniae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pneumococcus; Diplococcus pneumoniae
Engelsk term Streptococcus pneumoniae
MESH ID D013296

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.