Streptococcus pyogenes (Streptococcus pyogenes)

Streptococcus pyogenes

En art av grampositiva, coccoidbakterier isolerade från hudskador, blod, inflammatoriska exsudat och övre luftvägarna hos människa. Det är en grupp A hemolytisk Streptococcus som kan orsaka SCHARLAKANSFEBER och REUMATISK FEBER.

Förklaring på engelska

A species of gram-positive, coccoid bacteria isolated from skin lesions, blood, inflammatory exudates, and the upper respiratory tract of humans. It is a group A hemolytic Streptococcus that can cause SCARLET FEVER and RHEUMATIC FEVER.

Synonym, svenska: Streptokocker grupp A; Köttätande bakterier; Grupp A-streptokocker

Synonym, engelska: Streptococcus Group A; Bacteria, Flesh-Eating; Flesh-Eating Bacteria

Svensk term Streptococcus pyogenes
Synonym på svenska Streptokocker grupp A; Köttätande bakterier; Grupp A-streptokocker
Synonym på engelska Streptococcus Group A; Bacteria, Flesh-Eating; Flesh-Eating Bacteria
Engelsk term Streptococcus pyogenes
MESH ID D013297

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.