Streptococcus sanguis (Streptococcus sanguis)

Streptococcus sanguis

En grampositiv organism som finns i plack, i blod, på hjärtklaffar i subakut endokardit och sällan i saliv- och halsprover. L-former är associerade med återkommande aftös stomatit.

Förklaring på engelska

A gram-positive organism found in dental plaque, in blood, on heart valves in subacute endocarditis, and infrequently in saliva and throat specimens. L-forms are associated with recurrent aphthous stomatitis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Streptococcus sanguinis

Svensk term Streptococcus sanguis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Streptococcus sanguinis
Engelsk term Streptococcus sanguis
MESH ID D013298

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.