Streptodornas och streptokinas (Streptodornase and Streptokinase)

Streptodornas och streptokinas

En blandning av enzymerna (streptokinas och streptodornas) som produceras av hemolytiska streptokocker. Det används topiskt på ytskador och genom instillation i slutna kroppshåligheter för att avlägsna koagulerat blod eller fibrinösa eller purulenta ackumuleringar. Det används också som ett hudtestantigen vid utvärdering av generaliserad cellmedierad immunbrist. (Dorland, 27th ed) EG 3.-.

Förklaring på engelska

A mixture of the enzymes (streptokinase and streptodornase) produced by hemolytic streptococci. It is used topically on surface lesions and by instillation in closed body cavities to remove clotted blood or fibrinous or purulent accumulations. It is also used as a skin test antigen in evaluating generalized cell-mediated immunodeficiency. (Dorland, 27th ed) EC 3.-.

Synonym, svenska: Varidase

Synonym, engelska: Streptokinase and Streptodornase; Varidase

Svensk term Streptodornas och streptokinas
Synonym på svenska Varidase
Synonym på engelska Streptokinase and Streptodornase; Varidase
Engelsk term Streptodornase and Streptokinase
MESH ID D013299

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.