Streptokinas (Streptokinase)

Streptokinas

Streptokock fibrinolysin. Ett enzym som produceras av hemolytiska streptokocker. Det hydrolyserar amidbindningar och fungerar som en aktivator av plasminogen. Det används i trombolysbehandling och används även i blandningar med streptodornas (STREPTODORNASE OCH STREPTOKINAS). EC 3.4.-.

Förklaring på engelska

Streptococcal fibrinolysin . An enzyme produced by hemolytic streptococci. It hydrolyzes amide linkages and serves as an activator of plasminogen. It is used in thrombolytic therapy and is used also in mixtures with streptodornase (STREPTODORNASE AND STREPTOKINASE). EC 3.4.-.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Streptase; Streptodecase; Kabikinase; Awelysin; Celiase; Distreptase; Kabivitrum; Avelizin

Svensk term Streptokinas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Streptase; Streptodecase; Kabikinase; Awelysin; Celiase; Distreptase; Kabivitrum; Avelizin
Engelsk term Streptokinase
MESH ID D013300

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.