Streptokockinfektioner (Streptococcal Infections)

Streptokockinfektioner

Infektioner med bakterier av släktet STREPTOCOCCUS.

Förklaring på engelska

Infections with bacteria of the genus STREPTOCOCCUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infection, Streptococcal; Streptococcal Infection; Infections, Streptococcal; Group B Streptococcal Infections; Group B Strep Infection; Group B Streptococcal Infection; Group A Streptococcal Infections; Group A Strep Infection; Group A Streptococcal Infection

Svensk term Streptokockinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infection, Streptococcal; Streptococcal Infection; Infections, Streptococcal; Group B Streptococcal Infections; Group B Strep Infection; Group B Streptococcal Infection; Group A Streptococcal Infections; Group A Strep Infection; Group A Streptococcal Infection
Engelsk term Streptococcal Infections
MESH ID D013290

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.