Streptolysiner (Streptolysins)

Streptolysiner

Exotoxiner som produceras av vissa stammar av streptokocker, särskilt de i grupp A (STREPTOCOCCUS PYOGENES), som orsakar HEMOLYS.

Förklaring på engelska

Exotoxins produced by certain strains of streptococci, particularly those of group A (STREPTOCOCCUS PYOGENES), that cause HEMOLYSIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Streptolysin

Svensk term Streptolysiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Streptolysin
Engelsk term Streptolysins
MESH ID D013301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.