Streptomyces aureofaciens (Streptomyces aureofaciens)

Streptomyces aureofaciens

En aktinomycete från vilken antibiotikumet KLORTETRACYKLIN erhålls.

Förklaring på engelska

An actinomycete from which the antibiotic CHLORTETRACYCLINE is obtained.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Streptomyces aureofaciens
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Streptomyces aureofaciens
MESH ID D013304

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.