Streptomyces (Streptomyces)

Streptomyces

Ett släkte av bakterier som blankett [publikationstyp] ett icke-fragmenterat luftmycelium. Många arter har identifierats med vissa som patogena. Detta släkt är ansvarigt för att producera en majoritet av de antibakteriella agenterna av praktiskt värde.

Förklaring på engelska

A genus of bacteria that form a nonfragmented aerial mycelium. Many species have been identified with some being pathogenic. This genus is responsible for producing a majority of the ANTI-BACTERIAL AGENTS of practical value.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Streptomyces
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Streptomyces
MESH ID D013302

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.