Streptomycin (Streptomycin)

Streptomycin

Ett antibiotikum som produceras av jord actinomycete Streptomyces griseus. Det verkar genom att hämma initierings- och förlängningsprocesserna under proteinsyntesen.

Förklaring på engelska

An antibiotic produced by the soil actinomycete Streptomyces griseus. It acts by inhibiting the initiation and elongation processes during protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Streptomycine Panpharma; Streptomycin Grünenthal; Estreptomicina CEPA; Strepto-Hefa; Strepto Hefa; Estreptomicina Clariana; Estreptomicina Normon; Strepto-Fatol; Strepto Fatol; Streptomycin Sulfate; Streptomycin Sulfate (2:3) Salt; Streptomycin Sulphate

Svensk term Streptomycin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Streptomycine Panpharma; Streptomycin Grünenthal; Estreptomicina CEPA; Strepto-Hefa; Strepto Hefa; Estreptomicina Clariana; Estreptomicina Normon; Strepto-Fatol; Strepto Fatol; Streptomycin Sulfate; Streptomycin Sulfate (2:3) Salt; Streptomycin Sulphate
Engelsk term Streptomycin
MESH ID D013307

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.