Streptonigrin (Streptonigrin)

Streptonigrin

Komplex cytotoxiskt antibiotikum erhållet från Streptomyces flocculus eller S. rufochronmogenus. Det används i avancerad karcinom och orsakar leukopeni.

Förklaring på engelska

Complex cytotoxic antibiotic obtained from Streptomyces flocculus or S. rufochronmogenus. It is used in advanced carcinoma and causes leukopenia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Brunemycin; Bruneomycin; Rufocromomycin; NSC-45383; NSC 45383; NSC45383; Nigrin

Svensk term Streptonigrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Brunemycin; Bruneomycin; Rufocromomycin; NSC-45383; NSC 45383; NSC45383; Nigrin
Engelsk term Streptonigrin
MESH ID D013308

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.