Streptozocin (Streptozocin)

Streptozocin

Ett antibiotikum som produceras av Stretomyces achromogenes. Det används som ett antineoplastiskt medel och för att inducera diabetes hos försöksdjur.

Förklaring på engelska

An antibiotic that is produced by Stretomyces achromogenes. It is used as an antineoplastic agent and to induce diabetes in experimental animals.

Synonym, svenska: Streptozotocin; Zanosar

Synonym, engelska: Streptozotocine; 2-Deoxy-2-((methylnitrosoamino)carbonyl)amino-D-glucose; Streptozotocin; Zanosar

Svensk term Streptozocin
Synonym på svenska Streptozotocin; Zanosar
Synonym på engelska Streptozotocine; 2-Deoxy-2-((methylnitrosoamino)carbonyl)amino-D-glucose; Streptozotocin; Zanosar
Engelsk term Streptozocin
MESH ID D013311

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.