Stressyndrom, traumatiskt, akut (Stress Disorders, Traumatic, Acute)

Stressyndrom, traumatiskt, akut

En klass av traumatiskt stressyndrom som kännetecknas av de betydande dissociativa tillstånden ses omedelbart efter överväldigande trauma. Per definition kan det inte vara längre än 1 månad, om det kvarstår, är en diagnos av posttraumatisk stressstörning (STRESSSTÖRNINGAR, POSTTRAUMATISK) lämpligare.

Förklaring på engelska

A class of traumatic stress disorders that is characterized by the significant dissociative states seen immediately after overwhelming trauma. By definition it cannot last longer than 1 month, if it persists, a diagnosis of post-traumatic stress disorder (STRESS DISORDERS, POST-TRAUMATIC) is more appropriate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stress Disorders, Acute; Acute Stress Disorder; Stress Disorder, Acute; Acute Stress Disorders

Svensk term Stressyndrom, traumatiskt, akut
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stress Disorders, Acute; Acute Stress Disorder; Stress Disorder, Acute; Acute Stress Disorders
Engelsk term Stress Disorders, Traumatic, Acute
MESH ID D040701

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.