Strofantidin (Strophanthidin)

Strofantidin

3 Beta, 5,14-trihydroxi-19-oxo-5 beta-kort-20 (22) -enolid. Det aglykonkardioaktiva medlet isolerat från Strophanthus Kombe, S. gratus och andra arter; det är ett mycket giftigt material som tidigare användes som digitalissläktet. synonymer: Apocymarin; Corchorin; Cynotoxin; Corchorgenin.

Förklaring på engelska

3 beta,5,14-Trihydroxy-19-oxo-5 beta-card-20(22)-enolide. The aglycone cardioactive agent isolated from Strophanthus Kombe, S. gratus and other species; it is a very toxic material formerly used as digitalis. Synonyms: Apocymarin; Corchorin; Cynotoxin; Corchorgenin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cymarigenin; Convallatoxigenin; Corchsularin; K-Strophanthidin; K Strophanthidin; KStrophanthidin

Svensk term Strofantidin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cymarigenin; Convallatoxigenin; Corchsularin; K-Strophanthidin; K Strophanthidin; KStrophanthidin
Engelsk term Strophanthidin
MESH ID D013327

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.