Stromatumörer i livmoderslemhinnan (Endometrial Stromal Tumors)

Stromatumörer i livmoderslemhinnan

Tumörer i livmoderslemhinnan som ibland involverar livmoderväggen (myometriet). Dessa tumörer har celler som mer eller mindre liknar normala stromaceller. Endometriestromatumörer indelas i tre kategorier: (1) godartade stromacystor; (2) låggradigt stromasarkom eller lymfatisk stromamyos; (3) elakartat stromasarkom.

Förklaring på engelska

Neoplasms of the endometrial stroma that sometimes involve the MYOMETRIUM. These tumors contain cells that may closely or remotely resemble the normal stromal cells. Endometrial stromal neoplasms are divided into three categories: (1) benign stromal nodules; (2) low-grade stromal sarcoma, or endolymphatic stromal myosis; and (3) malignant endometrial stromal sarcoma (SARCOMA, ENDOMETRIAL STROMAL).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endometrial Stromal Tumor; Stromal Tumor, Endometrial; Stromal Tumors, Endometrial; Tumor, Endometrial Stromal; Tumors, Endometrial Stromal; Sarcoma, Endometrial Stromal, Low-Grade; Endolymphatic Stromal Myosis; Endolymphatic Stromal Myoses; Myoses, Endolymphatic Stromal; Myosis, Endolymphatic Stromal; Stromal Myoses, Endolymphatic; Stromal Myosis, Endolymphatic

Svensk term Stromatumörer i livmoderslemhinnan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endometrial Stromal Tumor; Stromal Tumor, Endometrial; Stromal Tumors, Endometrial; Tumor, Endometrial Stromal; Tumors, Endometrial Stromal; Sarcoma, Endometrial Stromal, Low-Grade; Endolymphatic Stromal Myosis; Endolymphatic Stromal Myoses; Myoses, Endolymphatic Stromal; Myosis, Endolymphatic Stromal; Stromal Myoses, Endolymphatic; Stromal Myosis, Endolymphatic
Engelsk term Endometrial Stromal Tumors
MESH ID D036821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.