Strongyloidea (Strongyloidea)

Strongyloidea

En superfamilj av strongyles eller rundmaskar som är parasiter i tarmkanalen hos hästdjur, grisar, gnagare och primater (inklusive människa). Det inkluderar släktena Cyasthostomum, Ransomus, Globocephalus, ESOFAGOSTOMUM och STRONGYLUS.

Förklaring på engelska

A superfamily of strongyles or roundworms which are parasites in the intestinal tract of equines, pigs, rodents, and primates (including man). It includes the genera Cyasthostomum, Ransomus, Globocephalus, OESOPHAGOSTOMUM, and STRONGYLUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Strongyloideas

Svensk term Strongyloidea
Synonym på svenska
Synonym på engelska Strongyloideas
Engelsk term Strongyloidea
MESH ID D013320

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.