Strongyloidiasis (Strongyloidiasis)

Strongyloidiasis

Infektion med nematoder av släktet STRONGYLOIDES. Närvaron av larver kan producera pneumonit och närvaron av vuxna maskar i tarmen kan bly till måttlig till svår diarre.

Förklaring på engelska

Infection with nematodes of the genus STRONGYLOIDES. The presence of larvae may produce pneumonitis and the presence of adult worms in the intestine could lead to moderate to severe diarrhea.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Strongyloidiases; Anguilluliasis; Anguilluliases

Svensk term Strongyloidiasis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Strongyloidiases; Anguilluliasis; Anguilluliases
Engelsk term Strongyloidiasis
MESH ID D013322

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.