Strongylus (Strongylus)

Strongylus

Ett släkte av intestinala parasitiska nematoder som förekommer hos djur och människor.

Förklaring på engelska

A genus of intestinal parasitic nematodes occurring in animals and man.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Strongylus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Strongylus
MESH ID D013323

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.