Strontium (Strontium)

Strontium

Ett element i den alkaliska jordfamiljen av metaller. Den har atomsymbolen Sr, atomnummer 38 och atomvikt 87,62.

Förklaring på engelska

An element of the alkaline earth family of metals. It has the atomic symbol Sr, atomic number 38, and atomic weight 87.62.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Strontium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Strontium
MESH ID D013324

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.