Strontiumisotoper (Strontium Isotopes)

Strontiumisotoper

Stabila strontiumatomer som har samma atomnummer som elementet strontium, men skiljer sig åt i atomvikten. Sr-84, 86, 87, och 88 är de stabila strontiumisotoper.

Förklaring på engelska

Stable strontium atoms that have the same atomic number as the element strontium, but differ in the atomic weight. Sr-84, 86, 87, and 88 are the stable strontium isotopes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Isotopes, Strontium

Svensk term Strontiumisotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Isotopes, Strontium
Engelsk term Strontium Isotopes
MESH ID D013325

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.