Strontiumradioisotoper (Strontium Radioisotopes)

Strontiumradioisotoper

Instabila isotoper av strontium som sönderfaller eller sönderdelas spontant avgivande strålning. Sr 80-83, 85 och 89-95 är radioaktiva strontiumisotoper.

Förklaring på engelska

Unstable isotopes of strontium that decay or disintegrate spontaneously emitting radiation. Sr 80-83, 85, and 89-95 are radioactive strontium isotopes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioisotopes, Strontium

Svensk term Strontiumradioisotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioisotopes, Strontium
Engelsk term Strontium Radioisotopes
MESH ID D013326

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.