Struktur-aktivitet-relation (Structure-Activity Relationship)

Struktur-aktivitet-relation

Förhållandet mellan en förenings kemiska struktur och dess biologiska eller farmakologiska aktivitet. Föreningar klassas ofta tillsammans eftersom de har strukturella egenskaper gemensamt inklusive form, storlek, stereokemiskt arrangemang, och distribution av funktionella grupper.

Förklaring på engelska

The relationship between the chemical structure of a compound and its biological or pharmacological activity. Compounds are often classed together because they have structural characteristics in common including shape, size, stereochemical arrangement, and distribution of functional groups.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Relationship, Structure-Activity; Relationships, Structure-Activity; Structure Activity Relationship; Structure-Activity Relationships

Svensk term Struktur-aktivitet-relation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Relationship, Structure-Activity; Relationships, Structure-Activity; Structure Activity Relationship; Structure-Activity Relationships
Engelsk term Structure-Activity Relationship
MESH ID D013329

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.