Stryknin (Strychnine)

Stryknin

En alkaloid som finns i frön av STRYCHNOS NUX-VOMICA. Det är en kompetitiv antagonist vid glycinreceptorer och därmed ett konvulsivt medel. Det har använts som en analeptisk, vid behandling av icke-ketotisk hyperglykemi och sömnapné, och som ett råttgift.

Förklaring på engelska

An alkaloid found in the seeds of STRYCHNOS NUX-VOMICA. It is a competitive antagonist at glycine receptors and thus a convulsant. It has been used as an analeptic, in the treatment of nonketotic hyperglycinemia and sleep apnea, and as a rat poison.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Strychnine Nitrate; Nitrate, Strychnine

Svensk term Stryknin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Strychnine Nitrate; Nitrate, Strychnine
Engelsk term Strychnine
MESH ID D013331

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.